..:: หลวงปู่ยิ้มดอทคอม | Luangpuyim.com ::.

General Category

[1] ประวัติวัดหนองบัว(วัดศรีอุปลาราม)

[2] หลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ

[3] พระโสภณสมจารย์(เหรียญ) สุวณฺณโชติ วัดหนองบัว

วัตถุมงคลหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่เหรียญ

[4] วัตถุมงคลหลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ

[5] วัตถุมงคลหลวงปู่เหรียญ สุวณฺณโชติ

[6] รูปหล่อ๑๐๐ปี หลวงปู่ยิ้มหลวงปู่เหรียญ

วัตถุมงคลหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่เหรียญของวัด

[7] สิงห์ไม้เสาโบสถ์เก่าของหลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ “รุ่นเศรษฐีโภคทรัพย์ ๕๙“

[8] พระปิดตาสาริกาเศรษฐี

[9] ลูกอมปลดหนี้ไม้เสาโบสถ์หลวงปู่ยิ้ม

[-] ปิตตาเสาโบสถ์หลวงปู่ยิ้มขนาดจั้มโบ้ "รุ่นเศรษฐี ๑๐๐ ปี"

[-] เรื่องเสาโบสถ์หลวงปู่ยิ้มแกะเป็น " ปิตตาเศรษฐี ๑๐๐ ปี" ขนาดสวมคอ

[-] ล็อคเก็ตเศรษฐี ๑๐๐ ปี หลวงปู่ยิ้มหลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว

[-] พระปิดตาเนื้อตะกั่วหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัว

[-] "เหรียญที่ระลึกเศรษฐี ๑๐๐ ปี"หลวงปู่ยิ้มหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัว

[-] ๑๐๐ ปี ปลอดภัยทุกคน

วัตถุมงคลที่หลวงปู่เหรียญ สุวณฺณโชติร่วมเมตตาอธิฐานจิต

[-] พระรอดเนื้อดิน รุ่นสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500

สมบัติวัดหนองบัวฯลฯ

[-] พ่อแก่ หรือ ฤษีองค์ครู ของหลวงปู่ยิ้ม และหลวงปู่เหรียญ

[-] สถานที่ปฎิบัติธรรมในอดีตหลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ

[-] พ่อพรายศีอุบล

[-] ลดาวัลย์หลวงปู่ยิ้ม สวย ขาว หอม หวาน

กิจกรรมวัดหนองบัว

[-] งานไหว้ครูหลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ หลวงปู่เหรียญ สุวณฺณโชติ๕๙

[-] งานประจำปี วัดหนองบัว(วัดศรีอุปลาราม)

[-] งานซ่อมแซมพระอุโบสถ ๖๐ ปี

[-] งานบูรณะซ่อมแซมมณฑป

[-] ประชุมปรึกษาวาระ 1

[-] งานบวงสรวงบูรณะซ่อมแซมพระมณฑปและวิหารพุทธบาทวัดหนองบัว

[-] กิจกรรมของวัดหนองบัว

[-] งานพุทธาภิเษกสิงห์ "เศรษฐีโภคทรัพย์๕๙"

[-] เจริญพรญาติโยมวันนี้ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9 มานมัสการหลวงปู่ทั้งสององค์

[-] ด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อหลวงหลวงปู่ยิ้ม จฺนทโชติหลวงปู่เหรียญ สุวณฺณโชติอย่างประมาณไม่ได้

[-] งานประเพณีตักบาตรเทโว ๒๕๕๙

[-] งานกฐิน๒๕๕๙

[-] พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิวัดศรีอุปลารามให้นักเรียนโรงเรียนในเขต ๒๕๕๙

[-] เจริญพรญาติโยมคณะศิษยานุศิษย์สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทการบินไทยจำกัด

[-] ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามเพื่อขวัญกำลังใจ

[-] คุณสิทธานต์ อุปริสัจกุล ถวายผ้าไตร จีวร

[-] บวชชีพราหมณ์บำเพ็ญกุศลครบรอบวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่เหรียญ สุวณฺณโชติ

[-] สวดมนต์ข้ามปี๒๕๕๙-๒๕๖๐

[-] เจริญพรวันนี้เฮียพ้ง ร้านทองจิบเซ่งเฮงมานิมนต์หลวงปู่ยิ้ม

[-] คณะสงฆ์วัดหนองบัวและประชาชนร่วมสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

[-] ขอเชิญชวนพสกนิกรปวงชนชาวไทยร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลเนื่องในวันครบรอบวันสวรรคตสตมวาร(100วัน)

[-] สร้างระฆังถวายวัดหนองบัว เสียงระฆัง คือเสียงแห่งสวรรค์ สัญญาณแห่งบุญ ความดี สิริมงคล

[-] โครงการธรรมะประจำปีคณะครูอาจารย์นักเรียนจากโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

[-] โครงการบูรณปฏิสังขรณ์กำแพงวัดศรีอุปลาราม

[-] พิธีบรรพชาสามเณรหมู่และบวชศลีจาริณี

[-] งานไหว้ครูหลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ หลวงปู่เหรียญ สุวณฺณโชติ ๒๕๖๐

[-] ศรัทธามาทำความสะอาดวัดทุกวัน

[-] เปลี่ยนจีวรโดยคุณละมัย กรรไกรทอง(ร้านละมัย)

[-] กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

[-] งานปรับปรุงภูมิทัศน์โบสถ์

[-] ไปกราบนมัสการพระพุทธบาทสี่รอยกัน สถานที่นี้คือความมหัศจรรย์ทางพระพุทธศาสนา

[-] พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

[-] สหกรณ์การบินไทยมานมัสการหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่เหรียญปีที่๒แล้ว

[-] งานประจำปี๖๐หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว(วัดศรีอุปลาราม)

[-] มาแก้บนนำทีมโดย นายสนม รวมศิลป์ เลขานายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย

[-] วันมาฆบูชา 2561

[-] บรรพชาสามเณรฤดูร้อน

[-] พิธียกช่อฟ้าวิหารพระบาทสี่รอยจำลอง

[-] คณะวัดซอยสามัคคีรังสิต มูลนิธิธรรมมานุลักษณ์มากราบนมัสการหลวงปู่

[-] ประกอบพิธีบวงสรวงต้นโพธิ์

[-] กำหนดการงานบุญ๑๐๐วันท่านนายกปัญญา

[-] แต่งตั้งไวยาวัจกร

[-] คณะบัวขาวร่วมถวายเทียนพรรษา

[-] ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ต.หนองบัว

[-] ทอดกฐิน๖๑ ณ วัดหนองบัว

[-] งานประจำปีหลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว๒๕๖๑

[-] วันมาฆบูชา ๒๕๖๒

[-] วันเข้าพรรษา๖๒

[-] เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

[-] อนุโมทนาบุญกับจิตอาสาตัดแต่งต้นไม้อดีตพลร่มป่าหวาย

[-] วันแม่๒๕๖๒

[-] งานบุญ “ประเพณีวันสารทไทย”

[-] ออกพรรษา๖๒ วัดหนองบัว

[-] ทอดกฐินสามัคคี๒๕๖๒

[-] แต่งตั้งไวยาวัจกร

[-] งานน้อมรำลึกวันคล้ายวันมรณภาพ พระโสภณสมาจาร หลวงปู่เหรียญ ปี๒๕๖๒

[-] วันมาฆบูชา๖๓

กิจกรรมวัดหนองบัว๖๔-๖๕-๖๖

[-] พิธียกขันครูหลวงปู่เฒ่ายิ้ม จนฺทโชติ หลวงปู่เหรียญ สวณฺณโชติ

[-] งานกฐิน ๒๕๖๔

[-] งานประจำปี๖๕หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว(วัดศรีอุปลาราม)

[-] พิธียกขันครูหลวงปู่เฒ่ายิ้ม จนฺทโชติ หลวงปู่เหรียญ สวณฺณโชติ ปี๒๕๖๖

[-] โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่

กิจกรรมวัดหนองบัว๖๓-๖๕

[-] 5 ธันวาคม 2562 จัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ”

[-] พิธีไหว้หลวงปู่ยิ้มหลวงปู่เหรียญเจิมเครื่องมืออุปกรณ์การเกรษตร

[-] วัดคลองบ้านใหม่ นำญาติโยมมาทำบุญ

[-] ป้องกันพ่นยาฆ่าเชื้อ

[-] ต้นโพธิ์ที่หลวงปู่ยิ้มปลูกออกดอก๒๕๖๓

[-] ร่อยร่วมและบอกบุญงานกฐิน๖๓

[-] ตักบาตรเทโว๒๕๖๓

งานตามประเพณีสงฆ์

[-] งานครบรอบงานบุญบำเพ็ญกุศลบูชาคุณในวาระครบรอบวันคล้ายวันมรณภาพ ๕๖ ปี ปู่เหรียญ สุวณฺณโชติ

[-] วันมาฆบูชา 2560

[-] วันเข้าพรรษาปี 2560

[-] กฐิน ๒๒ตุลาคม๒๕๖๐

[-] วันเข้าพรรษา63

[-] งานครบรอบงานบุญบำเพ็ญกุศลบูชาคุณในวาระครบรอบวันคล้ายวันมรณภาพ ปี๒๕๖๔

[-] แต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

บอกประสบการณ์

[-] รอดตายจากอุบัติเหตุมากราบนมัสการหลวงปู่เฒ่ายิ้มหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัว

[-] ประสบการณ์เหรียญรุ่น ๒ แคล้วคลาด เมตตา

คณะกรรมการรักษ์วัดหนองบัว

[-] เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

[-] ติดต่อส่วนงานของวัด

[-] คณะกรรมการรักษ์วัด

[-] อวยพรนายกเทศบาลหนองบัว นายปัญญา สัตยกาญจน์

[-] ป้ายลงรักปิดทองรายนามผู้บูรณะซ่อมแซมพระมณฑปและวิหารพุทธบาทวัดหนองบัว

[-] ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

[-] ครบรอบทำบุญเลี้ยงพระ

showdown

[-] ตีแผ่

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version